Khám phá thời điểm gặp "tử thần" bằng website

Website dự đoán khi nào bạn qua đời   Đó là nhờ một trang web được thiết kế bởi một nhà văn có tên Philip Bump.  Đó là nhờ một trang web được thiết kế bởi một nhà văn có tên Philip Bump, người này đã sử dụng dữ liệu tính toán bảo hiểm để xây dựng nên website này, trong đó sẽ thiết lập một chiếc đồng hồ cuộc sống, tại đây bạn có thể tính toán được bao giờ bạn sẽ chết.Chỉ với một vài khai báo đơn giản về ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc…

Website dự đoán khi nào bạn qua đời

screen_shot1
Đó là nhờ một trang web được thiết kế bởi một nhà văn có tên Philip Bump.

 
Đó là nhờ một trang web được thiết kế bởi một nhà văn có tên Philip Bump, người này đã sử dụng dữ liệu tính toán bảo hiểm để xây dựng nên website này, trong đó sẽ thiết lập một chiếc đồng hồ cuộc sống, tại đây bạn có thể tính toán được bao giờ bạn sẽ chết.
Chỉ với một vài khai báo đơn giản về ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc gia sau đó sẽ tính toán và cho bạn câu trả lời rằng khi nào bạn sẽ giã từ cõi đời này. 
Hiện tại, website này mới chỉ giới hạn cung cấp dịch vụ dự đoán năm qua đời cho người sống ở 5 quốc gia là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Mexico.
Cung cấp các dữ liệu về ngày tháng năm sinh, giới tính giống nhau nhưng lần lượt đổi quốc gia thì kết quả cho thấy, nếu là công dân của Mỹ, Anh, Pháp và Đức thì bạn khá là “thọ” với khoảng trên dưới 80 tuổi bạn mới chết.Trong khi đó nếu là công dân của Mexico thì bạn sẽ chết yểu khi chỉ sống được trên dưới 10 năm kể từ lúc sinh ra.

screen_shot
Nếu là người dân Mexico sẽ chết "yểu"

 Có vẻ như website này tính toán rằng nếu là ở các nước Mỹ và Châu Âu, bạn sẽ sống lâu hơn nhờ các dịch vụ y tế cũng như điều kiện sống tốt hơn.
Tất nhiên cũng chỉ là những con số mang tính giải trí thế nhưng nó thật sự là thảm họa cho những ai đang sống ở Mexico.
Các bạn có thể giả sử mình là công dân các nước trên và hỏi nhà tiên tri đại tài này tại địa chỉ http://pbump.net/death để xem đến bao giờ tử thần "hỏi thăm" đến mình.
Hoàng Khánh (Theo Mốt & Cuộc Sống)

Gọi ngay