Thiết kế web Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO

Viết bởi 
Đánh giá
(6 )

Thông tin dự án

  • Mã số: MDS007
  • Khách hàng: Hệ thống Trung tâm hỗ trợ hội nhập WTO
  • Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3
  • Tỉnh thành: Hồ Chí Minh
  • Năm dự án: 2011
  • Website: http://hoinhap.org.vn/

Ngày 19 tháng 08 năm 2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số Quyết định số 4203/QĐ-UBND  thành lập Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO thành phố (gọi tắt là Trung tâm WTO) thực hiện các chức năng.

  • Nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Ủy ban nhân dân thành phố (UBNDTP) và các cấp chính quyền về các vấn đề kinh tế quốc tế và hội nhập WTO;
  • Bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO của thành phố Hồ Chí Minh;
  • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, cung cấp thông tin, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, cung ứng các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu;
  • Đầu mối phối hợp và tiếp nhận hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế.11831539 761229343988212 423894598 o
Xem 4096 lần
Gọi ngay